ثبت شاخص

پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر
فهرست مطالب

پلمپ دفاتر یکی از اقدامات لازم برای ورود اطلاعات جدید در دفاتر مالیاتی است که توسط اداره ثبت شرکت ها انجام می شود.

هدف از پلمپ دفاتر قانونی این است که تاجرین (چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی) که مشمول مالیات می شوند، بدون هر گونه تقلب و با شفافیت کامل دفاتر مالیاتی را ارائه کنند.

با توجه به ماده ۶ قانون تجارت، تاجرین (به جز کسبه خرد و جزء) باید دفاتری برای وارد کردن اطلاعات مربوط به نقل و انتقال دارایی ها داشته باشند. در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه می شوند که در برخی شرایط، جبران آنها امکان پذیر نیست.

فرآیند اخذ پلمپ دفاتر قوانین و مقررات خودش را دارد که اگر با آنها آشنایی نداشته باشید ممکن است اشتباهاتی را در تهیه دفاتر تجاری انجام دهید و متضرر شوید.

در ادامه این مقاله با انواع دفاتر پلمپ و مراحل و مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر قانونی آشنا خواهید شد.

مشاوره رایگان با ما

پلمپ دفاتر قانونی چیست؟

پلمپ دفاتر قانونی چیست

شرکت های تجاری که مشمول پرداخت مالیات هستند باید تمام امور مربوط به فعالیت های مالی خودشان را در دفاتر خاصی ثبت کنند.

در واقع حتی اگر شرکت تجاری هیچ فعالیتی نداشته باشد تهیه و ارائه این دفاتر برای بررسی پرونده های مالیاتی ضروری است.

این دفاتر با نام دفاتر پلمپ شناخته می شوند که سازمان امور مالیاتی کشور آنها را در اختیار تاجران قرار می دهد.

دفاتر پلمپ را با نام دفاتر تجاری یا دفاتر پلمپ قانونی هم می شناسند. این دفاتر باید با توجه به فعالیت ها و امور مالی شرکت پر شود.

اما چرا نام دفاتر پلمپ قانونی را روی این دفاتر نهاده اند؟! از آنجایی که تمامی صفحات این دفاتر در اداره مالیات و اداره ثبت شرکت ها پلمپ شده و مهر و شماره گذاری می شود، این اصطلاح برای شناسایی این دفاتر باب شده است.

مراجع ذی ربط با پلمپ صفحات دفاتر از تقلب و تغییر در اطلاعات وارد شده جلوگیری می کنند تا اطلاعات مالی شرکت ها، شفاف باشد.

دفاتر قانونی که هر شرکت تجاری باید تهیه کند متفاوت است و شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه می شود. از بین این دفاتر، پلمپ دفاتر کپیه اجباری نیست اما باقی دفاتر باید پلمپ شوند.

البته بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی تجاری تنها دفاتر کل و دفاتر روزنامه را تهیه و برای پلمپ آنها اقدام می کنند و اداره ثبت شرکت ها تا به امروز اشکالی بر این روند وارد نکرده است.

پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر تجاری

به طور کلی دفاتر تجاری و دفاتر قانونی یا یکدیگر متفاوت نیستند و زمانی که از دفاتر تجاری صحبت می کنیم منظور همان چهار نوع دفتر رسمی است که تاجرین و شرکت ها باید تهیه و برای پلمپ آنها اقدام کنند.

دفاتر تجاری شامل انواع دفاتری همچون روزنامه، کل و دارایی است که بنگاه های اقتصادی ملزم به نگهداری آنها مطابق قوانین هستند. این دفاتر برای امور مالی و مالیاتی طراحی شدند و برای انجام امور مربوط به آنها باید حتما از کارشناسان حسابدار و متخصصان امور مالی مشورت بگیرید.

دفاتر تجاری را می توان در دو دسته دفاتر رسمی و غیر رسمی تقسیم بندی کرد. دفاتر رسمی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه است.

دفاتر غیر رسمی را با نام دفتر معین هم می شناسند و این دفاتر برای جدا کردن حساب های دفتر کل کاربرد دارند. انواع دفاتر معین شامل دفتر بدهکاران، دفتر بستانکاران و دفتر اموال است.

مشاوره رایگان پلمپ دفاتر

دفتر روزنامه

دفتر دارایی مربوط به اطلاعات دقیق و ریز به ریز انواع دارایی ها است. در این دفاتر باید بدهکاری ها و مطالبات مربوط به یک سال وارد شود. برای تکمیل این دفتر تا روز ۱۵ فروردین هر سال فرصت وجود دارد. البته برای پلمپ دفاتر تجاری می توانید دفاتر دارایی را ارائه نکنید و الزامی به این کار نیست.

دفتر کل

یکی دیگر از انواع دفاتر تجاری الزامی، دفتر کل است. در این دفتر تمام اطلاعاتی که در دفتر روزنامه ثبت شده، وارد می شود.

کاربرد دفتر کل این است که می توان با توجه به وارد کردن اطلاعات، صورت های مالی و مانده حساب ها را از آن به دست آورد.

در این دفتر، هر حساب یک صفحه مشخص دارد و تاجران حقیقی و حقوقی باید حداقل هفته ای یک بار این دفاتر را بررسی و معاملات را مشخص کنند تا در صفحه مخصوص به حساب، وارد شود.

دفتر دارایی

دفتر دارایی مربوط به اطلاعات دقیق و ریز به ریز انواع دارایی ها است. در این دفاتر باید بدهکاری ها و مطالبات مربوط به یک سال وارد شود.

برای تکمیل این دفتر تا روز ۱۵ فروردین هر سال فرصت وجود دارد. البته برای پلمپ دفاتر تجاری می توانید دفاتر دارایی را ارائه نکنید و الزامی به این کار نیست.

دفتر کپیه

در این دفتر اطلاعات مربوط به صورتحساب ها، مرسوله ها و… بر اساس تاریخ وارد می شود. اسناد مربوط به این عملیات نیز باید بر اساس تاریخ مرتب شده و در جلد مخصوص نگهداری شوند.

دفتر کیپه نیازی به پلمپ ندارد و در زمان پلمپ دفاتر قانونی نیازی نیست آن را ارائه کنید. 

انواع دفاتر روزنامه

انواع دفاتر روزنامه

دفتر روزنامه به عنوان یکی از مهم ترین دفاتر تجاری، دارای چندین نوع مختلف است که در دو نوع عمومی و اختصاصی دسته بندی می شود.

دفتر روزنامه عمومی: این دفتر معمولا در شرکت ها و موسسات تجاری کوچک کاربرد دارد و باید تمام اطلاعات مربوط به امور مالی در آن ثبت شود. در این دفتر دو ستون بدهکار و بستانکار طراحی شده تا تاجرین، اطلاعات معاملات خودشان را وارد کنند.

دفتر روزنامه اختصاصی: این دفاتر بیشتر در شرکت ها و موسسات تجاری بزرگ استفاده می شود که برای امور مالی اختصاصی، نیاز به دفاتر روزنامه دارند.

فعالیت های ثبت شده در این دفاتر می تواند به تفکیک امور مالی مختلف باشد. در واقع برای هر کدام از عملیات مربوط به خرید، فروش، پرداخت نقدی، پرداخت غیر نقدی و… دفاتر جداگانه وجود دارد.

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر

مدارک پلمپ دفاتر

برای شروع فرآیند اخذ پلمپ دفاتر قانونی ابتدا باید مدارک مورد نیاز برای این کار را تهیه کنید.

مدارکی که تاجرین حقوقی باید تهیه کنند با تاجرین حقیقی متفاوت است اما ارائه اصل اظهارنامه پلمپ برای تمام تاجرین الزامی است و اظهارنامه باید با مهر و امضا تهیه شود.

در ادامه مدارک مورد نظر هر کدام از اشخاص حقیقی و حقوقی را لیست کرده ایم.

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی

  • ارائه اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضاء شده
  • ارائه کپی از کارت ملی
  • ارائه کپی از مجوز فعالیت و پروانه کسب

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر حقوقی

  • ارائه اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضاء شده
  • ارائه کپی از کارت ملی مدیر عامل شرکت
  • ارائه کپی از روزنامه تاسیس شرکت
  • ارائه کپی از آگهی آخرین تغییرات شرکت
  • ارائه مهر شرکت
  • ارائه معرفی نامه برای اشخاص دولتی
  • ارائه وکالت نامه (در صورت وجود وکیل یا نماینده قانونی)

مراحل ثبت پلمپ دفاتر قانونی

راهنمای پلمپ دفاتر

برای ثبت پلمپ دفاتر قانونی باید با مراحل و نحوه پلمپ دفاتر آشنا باشید. قبل از اینکه به نحوه ثبت نام پلمپ دفاتر بپردازیم در نظر داشته باشید که تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی الزامی است و تا قبل از تنظیم این اظهارنامه نمی توانید فرآیند ثبت پلمپ دفاتر را آغاز کنید.

برای شروع باید به سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها و بخش پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی مراجعه کنید تا امکان ارسال اظهارنامه را داشته باشید. در مرحله اول و در بدو ورود به وب سایت ثبت شرکت ها، از بین گزینه های موجود در منوی سایت، گزینه «پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی» را انتخاب کنید.

در مرحله بعدی وارد صفحه ای می شوید که باید اطلاعات مربوط به خود را وارد کنید. انتخاب نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، نوع تقویم مالی، تابعیت و… در این قسمت باید تکمیل شود. تمامی اطلاعات را دقیق و درست وارد کنید تا امکان رفتن به مرحله بعد را داشته باشید.

مرحله بعدی مربوط به وارد کردن اطلاعات اشخاص حقوقی از جمله شناسه ملی، نام شرکت، تاریخ ثبت و… است. سپس گزینه تایید اطلاعات شخصیت حقوقی را در قسمت پایین صفحه، تایید کند.

مرحله چهارم مربوط به اطلاعات متقاضی پلمپ است. سمت فرد تکمیل کننده اظهارنامه و اطلاعات هویتی او باید وارد شود.بعد از ورود این اطلاعات، نوبت به وارد کردن اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت می رسد. سپس باید سمت مربوط به هر کدام از این اعضا، به همراه مدت تصدی، وضعیت حق امضا و تاریخ شروع سمت تعیین شود.

از این مرحله به بعد، نوبت به وارد کردن اطلاعات مربوط به دفاتر است. دفاتری که تقاضای پلمپ آنها را دارید، باید مشخص شده و اطلاعات آنها در سامانه وارد شود. بعد از تایید نهایی اطلاعات و درخواست، دفاتر به آدرس قید شده در اظهارنامه ارسال می شود.

توجه داشته باشید که مراحل اخذ پلمپ دفاتر قانونی اشخاص حقیقی تفاوت چندانی با اشخاص حقوقی ندارد و صرفا مراحلی که مربوط به وارد کردن اطلاعات شرکت و اعضای آن است حذف گردیده است.

سامانه پلمپ دفاتر

سامانه پلمپ دفاتر

سامانه الکترونیکی پلمپ دفاتر قانونی، همان سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها به آدرس irsherkat.ssaa.ir است.

برای ثبت پلمپ دفاتر در این سامانه باید از بخش پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی مراحل را پیش ببرید.

از آن جایی که ثبت پلمپ دفاتر موضوعی حساس و پراهمیت برای شرکت ها محسوب می شود توصیه می کنیم که مراحل انجام آن را از صفر تا صد به موسسات ثبت واگذار کنید.

موسسه ثبت شاخص در کنار شماست تا شما نگرانی از بابت پروسه ثبت پلمپ دفاتر شرکتتان نداشته باشید.

هزینه پلمپ دفاتر

هزینه دفاتر پلمپ مبلغ ثابتی نیست و ممکن است به صورت سالیانه تغییر کند.

علاوه بر این با توجه به نوع دفتری که تهیه می کنید و تعداد برگ های آن، هزینه متفاوتی را باید در نظر داشته باشید.

هزینه های مربوط به ثبت پلمپ دفاتر را می توانید در سامانه ثبت شرکت ها مشاهده کنید.

در صورتی که نیاز به اطلاع از تعرفه دقیق و به روز هزینه پلمپ دفاتر دارید با کارشناسان ما در ثبت شاخص تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق و جزئی تر را در اختیار شما قرار دهند.

استعلام هزینه پلمپ دفاتر

مهلت پلمپ دفاتر قانونی سال ۱۴۰۲

مهلت پلمپ دفاتر قانونی

طبق آخرین مصوبه های قانونی، تاجرین برای اقدام به پلمپ دفاتر باید تاریخی را قبل از شروع سال مالی (اسفند هر سال) در نظر داشته باشند. قبل از شروع سال مالی باید دفاتر قانونی تهیه شده و اطلاعات مربوطه در طول سال در آنها نوشته شود.

در نهایت در پایان سال مالی، دفاتر به همراه اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مالیاتی مربوط به شخص می شود.

اگر به تازگی شرکت تجاری تاسیس کرده باشید، برای دریافت دفاتر تجاری تا ۳۰ روز بعد از تاریخ ثبت شرکت فرصت دارید. شرکت های تازه تاسیس نیز باید از سال دوم به بعد، همان روند معمول را برای دریافت و تحویل دفاتر پیگیری کنند.

پیگیری پلمپ دفاتر

بعد از تکمیل مراحل اخذ پلمپ دفاتر قانونی، امکان پیگیری درخواست پلمپ دفاتر در سامانه اینترنتی ثبت شرکتها فراهم شده است.

زمانی که درخواست پذیرش اظهارنامه شما در سامانه ثبت می شود، یک کد اختصاصی ۱۹ رقمی در اختیار شما قرار می گیرد تا به کمک آن بتوانید از وضعیت درخواست خود اطلاع پیدا کنید.

برای پیگیری پلمپ دفاتر کافی است با در دست داشتن این کد وارد سامانه ثبت شرکت ها شوید و از گزینه های موجود در منو، گزینه «پیگیری درخواست» را انتخاب کنید.

با انتخاب این گزینه صفحه ای باز می شود که از شما نوع درخواست و شماره پیگیری را می خواهد. با وارد کردن این اطلاعات، آخرین وضعیت مربوط به درخواست پلمپ دفاتر قانونی خود را خواهید دید.

سوالات متداول ثبت دفاتر

سامانه پلمپ دفاتر قانونی به آدرس irsherkat.ssaa.ir در دسترس کاربران می باشد.

برای پلمپ دفاتر باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و سپس به سامانه ثبت شرکتها مراجعه کنید.

پس از پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی و وارد کردن اطلاعات در سامانه مربوطه درخواست شما ثبت خواهد شد. 

هزینه پلمپ دفاتر به توجه به نوع دفاتر و تعداد برگ های آن تعیین می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره ۸۸۰۶۷۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

به طور کلی افراد هر ساله، قبل از پایان سال مالی، یعنی اسفند ماه باید برای پلمپ دفاتر اقدام کنند.

بعد از ثبت درخواست پلمپ دفاتر در سامانه ثبت شرکت ها، یک کد اختصاصی در اختیارتان قرار می گیرد که با استفاده از آن می توانید آخرین وضعیت درخواست خود را در سامانه ثبت شرکت ها بررسی کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان
پیمایش به بالا
Call Now Button